Blog

Blog
Studnia głębinowa zalety

Studnia głębinowa zalety

Studnia głębinowa to pionowe ujęcie wód podziemnych, sztuczny otwór wiercony bądź kopany, sięgający do poziomu wodonośnego. Stały pobór wody ze studni jest możliwy dzięki kołowrotowi (tylko studnia kopana) lub wygodniejszej metodzie jaką jest pompa głębinowa. Studnia głębinowa to rozwiązanie, które zapewnia wodę w gospodarstwie domowym, bądź dla prowadzenia działalności gospodarczej. Wykorzystanie studni głębinowej ma wiele możliwości. Głównie to zależy od naszej wyobraźni, wymogów technicznych i potrzeb. Studnie czerpią wodę z warstw wodonośnych. Między nimi a powierzchnią gruntu są przeważnie warstwy nieprzepuszczalne, więc woda ze studni głębinowej jest mniej narażona na zanieczyszczenia niż w przypadku innych studni np. kopanych. Zalety studni głębinowej: - Oszczędność - mniejsze koszty w porównaniu z wodociągami. Jedyny koszt użytkowania studni głębinowej to energia elektryczna zasilająca pompę głębinową. - Niezależność - posiadacz studni głębinowej nie martwi się…
Read More
Technologia wiercenia studni głębionowych

Technologia wiercenia studni głębionowych

Metoda wiercenia udarowo-obrotowego to alternatywna metoda wiercenia studni głębinowych. Stosowana jest zarówno w wierceniach geologiczno-poszukiwawczych, jak i hydrogeologicznych. Jej wydajność jest porównywalna z wydajnością uzyskiwaną przy metodzie płuczkowej. Otwory wiertnicze tworzy się za pomocą młotków wgłębnych wiertniczych i wiertnic hydraulicznych. Ma to zastosowanie m.in. przy wierceniu w twardych lub porowatych skałach. Dzięki wgłębnemu młotkowi wiertniczemu, podczas wiercenia następuje połączona praca udarów z obrotami. Wiertnice zaś powodują obracanie narzędzia wiercącego z odpowiednio dużym momentem obrotowym i regulowanym stopniowo naciskiem. Do usuwania zwiercin można również zastosować płuczkę powietrzną. Technika udarowo-obrotowa opiera się na 3 podstawowych elementach: Młotek wgłębny – in. bijak pneumatyczny – narzędzie wiercące. Wiertnica – służy do obsługi kolumny przewodu wiertniczego. Sprężarka – dostarcza powietrze uruchomienia młotka wgłębnego i płukania otworu. W metodzie tej odwierty przeprowadzane są sposobem ciągłego rurowania,…
Read More